De golflengte van Onda Italiana is vrij.
Het is de frequentie van de Italiaanse radio in Amsterdam. Het is ook het begin van een cultureel avontuur dat theater, onderwijs, films en nog meer bevat.
Omdat cultuur de wereld kan veranderen, meer dan politiek en zelfs meer dan economie. Geloven jullie dat?

La lunghezza d'onda di Onda Italiana è libera.
È la frequenza della radio italiana di Amsterdam. Ed è anche l'inizio di un'avventura culturale che comprende teatro, didattica, cinema e altro.
Perché la cultura può cambiare il mondo, anche più della politica o persino dell'economia. Non credete?donderdag 24 februari 2011

Video Scuola d'ItaliaEindelijk is de video van Scuola d’italia klaar in zijn definitieve versie.
Een overzicht van de verschillende lessen Italiaans van alle niveaus van de cursussen. Momenten over de uitbreiding van de woordenschat, de conversatie, de grammatica, het audio- en videomateriaal, leren luisteren en begrijpen.

Een leuke video, grappig, maar met inhoud. Een “home made” video zonder “special effects” en niet volgens de marketingstrategie van een reclamebureau. En daarom “echt”, authentiek en niet voorgekauwd.

<><><><><>


Finalmente il video di Scuola d’Italia è pronto nella sua versione definitiva.
Un’impressione delle diverse lezioni d’italiano a tutti i livelli di tutti i corsi. Momenti che trattano dell’ampliamento del lessico, la conversazione, la gramamtica, i materiali audio e video, i metodi di miglioramento dela comprensione.

È un video divertente e simpatico ma con un contenuto. Un video “home made” senza effetti speciali e che non segue le strategie di marketing di un’agenzia pubblicitaria. E perciò vero, autentico, non premasticato e predigerito.

Geen opmerkingen: