De golflengte van Onda Italiana is vrij.
Het is de frequentie van de Italiaanse radio in Amsterdam. Het is ook het begin van een cultureel avontuur dat theater, onderwijs, films en nog meer bevat.
Omdat cultuur de wereld kan veranderen, meer dan politiek en zelfs meer dan economie. Geloven jullie dat?

La lunghezza d'onda di Onda Italiana è libera.
È la frequenza della radio italiana di Amsterdam. Ed è anche l'inizio di un'avventura culturale che comprende teatro, didattica, cinema e altro.
Perché la cultura può cambiare il mondo, anche più della politica o persino dell'economia. Non credete?donderdag 6 mei 2010

Manifesto van/di Teatro

Het theater van Quelli di Astaroth? Hier lees je meer...

*Toneelgroep Quelli di Astaroth presenteert regelmatig theatervoorstellingen in het Italiaans en in het Nederlands.
*Het gesproken woord staat centraal in de theaterproductie van Quelli di Astaroth met teksten van auteurs als Stefano Benni, Edoardo Erba en Furio Bordon.
*Quelli di Astaroth geeft ruimte aan toneel waar de moderne mens de confrontatie aangaat met maatschappij en media. Hij weigert een passieve toeschouwer te worden die niet meer kan kiezen.
*Quelli di Astaroth laat verder een niet verbaal theater zien. In Geluiden en Kleuren in Beweging vormt het Italiaanse futurisme de basis voor een totale communicatie. Dit allemaal in representatieve locaties als Oude Kerk en Concertgebouw in Amsterdam.
*Quelli di Astaroth in het Nederlands. De toneelgroep heeft twee geënsceneerde readings (literaire teksten, muziek, multimedia) in zijn repertoire: Eros et Amo en ANDERS.

NIEUW!
***Quelli di Astaroth wordt Astarotheatro en vindt plaats in het Teatro da Camera/Kamertheater
De ontdekking van een intieme vorm van theater maken, heel dichtbij het publiek en volgens de rijke Amsterdamse traditie van kleinschalig theater. En zo ontstaat de voorstelling M.E.L.M.A. (Media E La Mia Anima) met teksten en muziek gepresenteerd als mediamomenten
***Astarotheatro wordt Theatre Philosophique en vindt plaats in het Teatro da Camera/Kamertheater
Het toneel wordt nu de plek voor een (filosofisch) gesprek
In dit nieuwe formaat wordt de theatervoorstelling gevolgd door een debat met het publiek

<><><><><>

Il teatro di Quelli di Astaroth? Leggete un po' qua...

*Il gruppo teatrale Quelli di Astaroth porta regolarmente in scena rappresentazioni in italiano e olandese.
*Quelli di Astaroth predilige il teatro di parola, in particolare quello contemporaneo di autori come Stefano Benni, Edoardo Erba e Furio Bordon.
*Quelli di Astaroth dà spazio alle tematiche di un nuovo umanesimo dove l’attore-uomo si confronta con società e media, rifiutando di diventare spettatore passivo, consumatore inconsapevole, borghese piccolo piccolo.
*Quelli di Astaroth affronta anche il teatro che va oltre la parola. In Suoni e Colori in Movimento il futurismo italiano si fa espressione non verbale in sedi di grande suggestione come Oude Kerk e Concertgebouw di Amsterdam.
*Quelli di Astaroth in olandese. La compagnia ha adattato testi di letteratura italiana in traduzione trasformandoli in due reading multimediali: Eros et Amo e ANDERS.

NOVITÀ!
***Quelli di Astaroth diventa Astarotheatro e vive nel Teatro da Camera
Riscoprendo una dimensione intima, vicinissima al pubblico il gruppo propone il teatro in un piccolo teatro come già da una delle tradizioni di Amsterdam. E così va in scena M.E.L.M.A. (Media E La Mia Anima) con testi, musiche e presentazioni di momenti mediatici
***Astarotheatro diventa Teatro Filosofico e vive nel Teatro da Camera
L’interpretazione teatrale come stimolo e punto di partenza per la discussione (filosofica)
In questo nuovo format lo spettacolo sarà seguito dal dibattito con il pubblicoGeen opmerkingen: