De golflengte van Onda Italiana is vrij.
Het is de frequentie van de Italiaanse radio in Amsterdam. Het is ook het begin van een cultureel avontuur dat theater, onderwijs, films en nog meer bevat.
Omdat cultuur de wereld kan veranderen, meer dan politiek en zelfs meer dan economie. Geloven jullie dat?

La lunghezza d'onda di Onda Italiana è libera.
È la frequenza della radio italiana di Amsterdam. Ed è anche l'inizio di un'avventura culturale che comprende teatro, didattica, cinema e altro.
Perché la cultura può cambiare il mondo, anche più della politica o persino dell'economia. Non credete?dinsdag 13 april 2010

De gastdocent
L'insegnante ospite

Op “Scuola d’Italia” komen er af en toe gastdocenten in de lessen Italiaanse taal. Ze komen een les geven over bijzondere onderwerpen zoals kunst of film(maken).
De gast vertegenwoordigt een afwisseling, een variant op de standaard docent. Een nieuw gezicht en een nieuwe stem in de les. De gast is een didactische verrijking.
Marina is de beste gast ooit. Ze kwam gisteravond voor de groep gevorderden en de groep beginners. Ze vertelde over “echte” Italiaanse producten en in het bijzonder over olijfolie met daarbij een lekkere proeverij...

<><><><><>

A Scuola d’Italia vengono talvolta ospiti in qualità di docenti durante le lezioni di italiano. Parlano di argomenti particolari come l’arte o il cinema.
L’ospite rappresenta un’alternativa, una variante al normale docente: un nuovo volto e una nuova voce nella lezione. L’ospite è un arricchimento didattico.
Marina è l’ospite migliore che si possa desiderare. Ieri sera è venuta per un gruppo di avanzati e uno di principianti. Ci ha parlato di prodotti italiani “autentici” e in particolare dell’olio d’oliva, il tutto seguito da una buona degustazione...

Geen opmerkingen: