De golflengte van Onda Italiana is vrij.
Het is de frequentie van de Italiaanse radio in Amsterdam. Het is ook het begin van een cultureel avontuur dat theater, onderwijs, films en nog meer bevat.
Omdat cultuur de wereld kan veranderen, meer dan politiek en zelfs meer dan economie. Geloven jullie dat?

La lunghezza d'onda di Onda Italiana è libera.
È la frequenza della radio italiana di Amsterdam. Ed è anche l'inizio di un'avventura culturale che comprende teatro, didattica, cinema e altro.
Perché la cultura può cambiare il mondo, anche più della politica o persino dell'economia. Non credete?woensdag 31 augustus 2011

Het nieuwe culturele seizoen
La nuova stagione culturale


Geen last van de Eurocrisis en van het slechte beursklimaat (zie vorig stuk) bij Scuola d’Italia. Onze Scuola is niet beursgenoteerd en ook niet “marktconform”. Het is gewoon kleinschalig en non-profit. Kwaliteit, inhoud en persoonlijke aandacht komen boven het streven naar winst.
Het nieuwe cultuurseizoen begint. We hebben er zin in. De Melkweg presenteert in september een mooi programma over de filmmaker Elio Petri. Libreria Bonardi presenteert de schrijver Andrea Badjani (zijn roman “Se consideri le colpe” wordt een van de leesboeken bij Scuola d’Italia).
De komende maanden staat ons veel te wachten. Als Stichting “Quelli di Astaroth” doen we ook graag mee aan meer cultuur in Amsterdam: theater, radio, films...
Vanaf 12 september beginnen bij Scuola d’Italia alle cursussen. Zoals altijd start onze benadering naar taal vanuit de cultuur die de taal zelf vertegenwoordigt.
Zaterdag 3 september van 12.00 tot 17.00 is er de Open Dag van Scuola d’Italia
. Jullie zijn welkom!


<><><><><>

A Scuola d’Italia non ci interessa l’approccio commerciale alla cultura e alla lingua. Siamo non-profit e ne siamo pure orgogliosi. Qualità, contenuti e lavorare in modo personalizzato sono per noi molto più importanti del guadagno.
La nuova stagione culturale sta iniziando. Noi siamo pronti. Il Melkweg propone per tutto settembre una bella retrospettiva sul regista Elio Petri. La Libreria Bonardi presenta lo scrittore Andrea Badjani (il suo romanzo “ Se consideri le colpe” è adottato quest’anno come uno dei libri di lettura di Scuola d’Italia).
Nei prossimi mesi la Fondazione “Quelli di Astaroth” darà con piacere il suo contributo all’offerta culturale a Amsterdam: teatro, radio, film...
Dal 12 settembre cominciano tutti i corsi di Scuola d’Italia. E come sempre il nostro approccio alla lingua sarà “culturale”, per la cultura che una lingua rappresenta.
Sabato 3 settembre dalle 12.00 alle 17.00 c’è la giornata a porte aperte di Scuola d’Italia
. Siete i benvenuti!

Geen opmerkingen: